📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] BÁCH VIỆT - THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI - NGUYỄN CÁT NGẠC - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Bắt đầu Thượng cổ thời đại, theo lịch-sử cổ truyền, nước ta Bắc giáp Động-Đình-hồ, Tây giáp Ba-Thục, Đông giáp Đông-hải và Nam giáp nước Hồ Tôn.

(Việt-Nam sử lược của Trần-Trọng-Kim trang 23)

Đối chiếu với bản-đồ nước Tàu hồi nhà Chu thì đó gần là bờ-cõi nước Sở, một nước chư hầu của nhà Chu, về thế kỷ thứ 10 trước Thiên-Chúa.

Vàu nước Sở có liên-quan gì với nước ta? hay nói chung, với giòng giống Bách-Việt?

Đó là đầu đề của cuốn chuyện này. Kẻ viết dựa vào dã-sử mà soạn ra, mong giúp đồng bào và các người yêu nước Việt-Nam biết thêm tí chút về Thời đại thượng cổ của nước nhà.

Nguyễn-Cát-Ngạc.


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét