📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] CÁC BIỂU TƯỢNG CỦA NỘI GIỚI - HAY CÁCH ĐỌC TRIẾT HỌC VỀ KINH DỊCH - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Toàn bộ các chương của tiểu luận này bình giải, hoặc gần hoặc xa, một phần của cuốn Điển thư; chương đầu là sự giới thiệu chung về kết cấu của cuốn sách và cách thức vận hành của nó bắt nguồn từ các đoạn trích từ Hệ từ (Grand Connentaire) hay “Những hình thức phụ trợ - so sánh với Philastre - §1132s), đồng thời cũng là các diễn giải đầu tiên về tính tổng thể của công trình mà nó là một bộ phận của cái tổng thể đó; bốn chương tiếp theo, khi phân tích các trường hợp của các biểu tượng đặc trưng cũng như khi chuyển hoá nó, đều được đặt trong quan hệ với văn bản của các quẻ kép khác nhau được chỉ ra trong tiêu đề; ba chương cuối, kết cục, trở lại phần đầu của Hệ từ nhằm đưa ra cách đọc có tiếp liền theo một số đoạn trích: các đoạn này sẽ tạo ra chuỗi các suy tư được mở ra về tương lai và về cái nội tại.


Sự phối thuộc này trong tương quan với các văn bản điển quy không tránh khỏi việc dẫn tới những đối chiếu.


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét