📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] HÀ THÀNH HIỆN TƯỢNG (1929) - NGÔ THỊ QUYÊN - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍNgàn năm văn vật...

Nói rộng ra, ta có thể cho thành phố Hanoi không những chỉ là chôn thủ-đô xứ Bắc-Kỳ, lại có thể cho là chốn thủ-đô cả xứ Đông-Dương, không khác chi kinh-thành Paris đối với nước Pháp, thành phố New York đối với Hoa-Kỳ. Nghĩa là duy chỉ ở Hanoi mới thấy có được đủ các điều lịch-sự, các cách sang trọng, duy chỉ ở Hanoi mới gặp được các nhân-tài trong nước, vì rằng duy chỉ ở Hanoi mới có đủ các trang học lớn; lại cũng duy chỉ ở Hanoi mới gặp được cái tinh túy của Kỹ nghệ mỹ thuật nước nhà. Thế thời tóm lại, duy chỉ có người Hanoi mới đủ những cái “mới", cái "hay", cái "đẹp", cái "lịch sự", cái "sang trọng” mà thôi. Người Hanoi đi đến đâu cũng không tài nào « lẫn » được, vì từ cái y phục cho đến cái cứ chỉ ngôn ngữ, nhất nhất đều khác mọi nơi cả.
Bao nhiêu những cái giỏi, cái hay, cái đẹp, đã xô đẩy cả lại tô điểm cho thành phố Hanoi và người Hanoi. Thời thành phố Hanoi không đáng làm cái "óc" cho cả xứ Đông Dương, người Hanoi há không được có cái quyền rất chánh đáng tự mình liệt kê vào hạng "tân nhân vật" của các nước Nam này ru?

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét