📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Bí ẩn của Chiêm mộng và Vu thuật - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ

Bí Ẩn Của Chiêm Mộng Và Vu Thuật

Văn hóa Trung Hoa không chỉ nổi tiếng vì lâu đời, phong phú, mà còn được người Trung Quốc và nước ngoài ngượng mộ vì tính chất thần bí sâu đậm của nó. Nói thần bí, có nghĩa là thần kỳ và bí ẩn. Tất cả những nền văn hóa mang sắc mầu thần bí, đều có thể gọi là văn hóa thần bí.
Bằng việc vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, với thái độ khách quan khoa học, các tác giả đã chỉ ra những yếu tố hợp lý cần kế thừa trong số các kinh nghiệm và tri thức của người xưa để lại trong các thuật Phong thủy, Trạch cát, Quyến mưu, Chiêm tinh, Chiêm mộng,… đồng thời cũng chỉ ra các điểm vô lý mê tín dị đoan, các lý luận mâu thuẫn và phản khoa học trong các thuật đó.

Diêu Vĩnh Quân, Diêu Chu Huy
NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
633 Trang

Cội nguồn của thuật đoán mộng.
Quan hệ giữa các loại hình chiêm, bói, đoán mộng.
Cách đoán mộng.
Những chủng loại cầu hồn, gọi hồn nhập xác.
Cô đồng.
Thủ pháp của ma thuật sư.
Nguồn gốc, sự hình thành, sự lan rộng của tục cầu hồn.


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét