📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Hướng dẫn đọc Chu Dịch và dự đoán học - Thiệu Vĩ Hoa - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ

Sau khi cuốn Chu Dịch và dự đoán học ra đời, tôi và Thiệu Vĩ Hoa đã lần lượt được nhận hơn 4 bạn bức thư của bạn đọc, nội dung thư gửi vì không ngoài hai loại: xin bói và xin học. 

Ở đây; tạm không nói về người xin bói, chỉ những người cầu học đề xuất cũng đã sôi nổi, lắm vẻ. Lúc đó, tôi đang lãnh nhiệm vụ Phó trưởng ban thường vụ Hội nghiên cứu Dịch học Thiểm Tây. Tôi đã nói với ông Bàng Tài Hưng xem có thể viết cuốn hướng dẫn học "Chu Dịch và dự đoán học" giúp cho người có trình độ văn hóa tiểu học cứ thế mau chóng đọc hiểu, học biết được. Ông Hưng cũng có ý nghĩ như vậy. 

Thế là chúng tôi bắt tay ngay vào đi sâu giải quyết hàng vạn thắc mắc được nêu lên trong thư gửi về của bạn đọc. Mấy năm sau, sách "Hướng dẫn học Chu Dịch dự đoán học" của Thiệu Vĩ Hoa hoàn thành bản thảo. Sau khi đọc chúng tôi hết sức phấn khởi, cảm thấy đạt được ý nguyện về viết cuốn sách này.

Hướng dẫn đọc Chu Dịch và dự đoán học

Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa

Người dịch: Ngô Tử Tấn, Trần Văn Hữu

NXB Văn hóa Thông tin

Số trang: 436

MUA SÁCH (TIKI)


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét