📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Tử Vi Tổng Hợp - Nguyễn Phát Lộc - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Tử Vi tổng hợp theo đuổi hai mục đích:

Thứ nhất là nâng cao trình độ hiểu biết về học thuật Tử Vi. Nhờ đó, kiến văn sẽ được mở rộng kinh nghiệm sẽ được đào sâu, cái biết sẽ thêm chắc chắn, nhu cầu học hỏi sẽ được thỏa mãn. Có như thế, quyển này mới hi vọng trở thành một công trình văn hóa duy thức, thâm cứu vào một ngành nhân học thay vì chỉ là một sách bói đơn thuần.

Mục đích thứ hai là quảng bá học thuật Tử Vi. Trong khuynh hướng đó, sách này chủ trương mang khoa và thuật xuống thấp, sao cho vừa tầm hiểu, tầm học của dân chúng, làm sao cho bộ môn này dễ hiểu, dễ xem, làm sao cho mọi người có thể hiểu, có thể xem và có học giả vun bồi, đóng góp và đào sâu. Có nhân vật, khoa Tử Vi mới thêm hoàn thiện, thuật Tử Vi mới thêm xác tín, ngành Tử Vi mới thêm thực dụng.


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét