📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Đại Thành Tiệp Yếu - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


ĐẠI THÀNH TIỆP YẾU

Chương I: Tập cổ đan kinh mục lục biện ngôn 

Đạo vốn chỉ một lý, pháp chia ra tam nguyên: thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên. Đan tông cửu phẩm phân đúng tam thành: sơ thành, trung thành, thượng thành. Tam nguyên này trong các đan kinh tách riêng mà nói thì thiên nguyên gọi là đại đan, địa nguyên gọi là thần đan, nhân nguyên gọi là kim đan, hợp lại mà nói thì sơ thành gọi là kim đan, trung thành gọi là thần đan, thượng thành gọi là đại đan. Cho nên tam nguyên đều có tên gọi là đại đan, thần đan và kim đan. Ở thiên nguyên thì tận tính thấu mệnh, ở địa nguyên bắt sa nắm hống, nhân nguyên có thể dời hoa ghép cành. Sơ thành trăm ngày xây nền, trung thành 10 tháng dưỡng thai, thượng thành ba năm bú mớm. Và trong đan khiếu thiên nguyên không gì khác là diên kia hống này, trộm lấy thiên bảo tàng ẩn trong nhau. Thực ra đều là nhất âm nhất dương phối hợp hỗn luyện mà thành ra tạo hóa. Nên đan đạo tam nguyên này, lý giống nhau nhưng pháp có khác, tác dụng vốn có chỗ riêng. Nhưng người tu chân trên đời đa số biết một mà không biết hai. Cuối cùng trong vạn người không có một người có thể mở toan cửa để nắm được chân tri. Tôi từng thấy có người được nghê về thiên nguyên đại đan và từ thiên nguyên mà hiểu đạo nên mới biết tới chỗ tôn quý của thiên nguyên, nhưng không biết còn có sự huyền diệu của địa nguyên và nhân nguyên. Có người được nghe về địa nguyên thần đan và từ địa nguyên phục thực để lên tiên, mới biết tới sự tôn qúy của địa nguyên, nhưng không biết còn có chỗ ảo diệu của thiên nguyên và nhân nguyên. Có người được nghe về nhân nguyên kim đan nhưng không biết còn có quy kết về thiên nguyên, địa nguyên. Còn có người sùng thượng nhân nguyên tôn nó làm kim dịch, mạo nhận thiên nguyên là ngọc dịch. Như vậy là không biết nhân nguyên là sơ thừa (bước đầu) tiếp mệnh, thiên nguyên là thượng thừa thông tới tính, địa nguyên là trung thừa phục thực (ăn đan). Buồn thay, thử xem xưa có người nghe được địa nguyên thần đan và cũng nghe cả thiên nguyên đại đan, đó là Hứa Thi Dương chân nhân. Có người nghe được địa nguyên thần đàn và nghe được cả nhân nguyên kim đan, đó là Cát Nhã Xuyên chân nhân. Có người nghe được nhân nguyên, thiên nguyên và cả địa nguyên, đó là Lã Thuần Dương, Trương Tam Phong. Đến như ngũ tổ phía nam tông cũng đều nhờ vào nhân nguyêm kim đan mà đạt đạo. Bảy vị chân nhân Bắc tông đều nhờ vào thiên nguyên đại đan mà lên tiên. (Trích)

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét