📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Tử Thanh chỉ huyền tập - Bạch Ngọc Thiềm chân nhân - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Tử Thanh chỉ huyền tập

Bạch Ngọc Thiềm chân nhân sáng tác

Huyền Quan hiển bí luận

Một câu nửa cú liền thông huyền, dùng dì ngàn vạn thiên Đan Thư, nếu người ta không bị hình làm lụy, thì trước mắt liền là Đại La Thiên. Nếu muốn Luyện Hình Luyện Thần, thì cần biết Quy Căn Phục Mệnh. Cho nên nói: Quy Căn tự có Quy Căn Khiếu, Phục Mệnh còn tìm Phục Mệnh Quan. Nếu như người ta biết được chỗ chân thật của những Quan Khiếu đó, thì Quy Căn Phục Mệnh khó gì.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét