📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Thiền Định thực hành - Dã Trung Tử sưu tập | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍTHIỀN ĐỊNH THỰC HÀNH

“Không phải ngồi sững mới là Thiền. Tâm chẳng trụ trong, chẳng trụ ngoài, không giao-động, không rời đạo-pháp mà sinh-hoạt với thế-gian, làm lợi-ích cho đời cũng là Thiền” Bồ-tát Duy-Ma-Cật.


Về phương-diện thực-hành phương-pháp thiền-định, tùy theo hoàn-cảnh, trình-độ và mục-đích mà sự thực-hành có khác nhau:

– Thiền-định quán-chiếu vào lỗi-lầm để tìm phương khắc-phục.

– Thiền-định quán-chiếu vào một vấn-đề tìm ra giải-pháp.

– Thiền-định để tìm một trạng-thái thư-giãn thân tâm.

– Thiền-định quán-chiếu vào từng hoạt-động của thân-xác để luyện sự gom-thần định-trí tăng-cường thần-huệ.

– Thiền-định quán-chiếu vào mọi khổ-ách để sống chung hoà-bình với nó, hầu giữ thân tâm được an-tịnh, xa rời đau-khổ.

Sau đây là phần giới-thiệu các cách thực-hành của từng phương-pháp thiền-định.

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét