📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Lược luận về phụ nữ Việt Nam - Hoàng Văn Hòe | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Phụ nữ Việt Nam là nguồn nhân tố quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội Việt Nam. Lịch sử đã và luôn minh chứng sự hiện diện của phu nữ trong các vai trò quan trọng của xã hội. Quá trình xây dựng, lao động sản xuất, đấu tranh chống thiên tai, địch họa, tề gia... Được khẳng định qua năng lực và phẩm hạnh trong các hoạt động xã hội, bao gồm cả trong lĩnh vực phi truyền thống nhất, góp phần không nhỏ công sức và trí tuệ cho nền hoà bình và văn minh nhân loại. 


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét