📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Cơ Sở Ngữ Văn Hán Nôm (4 tập) [PDF] (NXB Giáo Dục 1986) - Lê Trí Viễn


Môn cơ sở ngữ văn Hán Nôm là một môn khoa học có liên quan đến ngôn ngữ và văn tự cổ của cả Hán ngữ và Việt ngữ. Vì vậy, bất kỳ một ngành chuyên môn nào có liên quan đến Việt Nam học đều phải cần đến tri thức Hán Nôm. Không phải chỉ các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn như văn học, sử họ, chính trị, tư tưởng, nghệ thuật, dân tộc học, ngôn ngữ học v.v.. mà ngay cả đến nhiều ngày khoa học tự nhiên như: địa lý, thiên văn, toán học v.v.. cũng cần có trí thức Hán Nôm làm công cụ để tiếp cận với những tài liệu cổ. Nếu không hiểu biết về Hán Nôm thì thật đáng tiếc.

Cơ Sở Ngữ Văn Hán Nôm 4 Tập

Lê Trí Viễn, Đặng Đức Siêu,

Nguyễn Ngọc San, Đặng Chí Huyễn

File PDF-SCAN
- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét