📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Nam Kỳ Vĩ Nhơn Lục [PDF] - Trương Hoàn Phát (NXB Nguyễn Văn Của 1927)


Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp phục vụ cho nhà nước đại Pháp và sự hy sinh của các nhân vật đương thời: Đỗ Hữu Phương, Đỗ Hữu Vị. Một số bài văn điếu, thư từ viết về các ông Đỗ Hữu Phương và Đỗ Hữu Vị : Chính văn bằng tiếng Việt và một phần tiếng Pháp.

Nam Kỳ Vĩ Nhơn Lục

NXB Nguyễn Văn Của 1927

Trương Hoàn Phát

100 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét