📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Đoạn phim chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Quốc gia (NSA) phát biểu phản đối Chiến tranh Việt Nam | (01/25/1971)

Đoạn phim chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Quốc gia (NSA) phát biểu phản đối Chiến tranh Việt Nam | (01/25/1971)


ANTI-WAR, DAVID IFSHIN - NSA - ON VIETNAM (01/25/71) FSU. STUDENT PROTEST LEADER. DISCUSSES TREATY. CLAIMS NIXON WANTS CONTINUE VIETNAM WAR.

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét