📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tổng hợp những thước phim về Sài Gòn xưa

 [Tư liệu video]

Sài Gòn XƯA

Dantocking.com chia xẻ những tài liệu này với mục đích cung cấp thông tin cho hậu học của Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm để tham khảo, học hỏi và nghiên cứu. Dân tộc King nói KHÔNG với mục đích chính trị hay bất kì mục đích nào khác.


🎥 Đoạn phim vở kịch Pháp ở Sài Gòn (18/6/1930)

🎥 Đoạn phim quán cà phê ở Sài Gòn năm 1930

🎥 Đoạn phim cảnh Sài Gòn (15/06/1930)

🎥 Đoạn phim con người Sài Gòn (15/06/1930)

🎥 Đoạn phim đua ngựa ở Sài Gòn (19/6/1930)

🎥 Đoạn phim hiếm về Sài Gòn những năm 1940 ~ 1945

🎥 Đoạn phim năm mới ở Việt Nam (1950)

🎥 Đoạn phim quý hiếm về Sài Gòn những năm 1900 - 1920

🎥 Đoạn phim quý hiếm về Sài Gòn giai đoạn 1930 ~ 1945

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét