📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Đan Đạo Chỉ Nam [PDF] - Kinh thư Đạo gia


Đệ nhất chương: Nói rõ Huyền Quan Nhất Khiếu

Tiết thứ nhất: Đại Đạo thuyết (theo ngoại thiên cơ trình bày Huyền Quan Nhất Khiếu)

Đan Đạo học Trung Hoa lý luận cho rằng, một loại trạng thái thiên địa vũ trụ trước khi chưa sinh gọi là Hồng Mông. Khí hậu nhân uân, đều chưa thành. Lại danh Thái Ất, có người nói rằng: Hỗn Độn, Vô Cực, đây chính là bắt đầu của chưa bắt đầu (vị thủy chi thủy). Một trạng thái này có thể xưng là vũ trụ Tiên Thiên, cũng chính là Lão Tử nói tới: "Có vật hỗn thành, sinh trước thiên địa, độc lập mà không thay đổi, vận hành mà không mệt." đối với trạng thái nhân uân vận nhưỡng này đến thời cơ nhất định, hỏa hậu đầy đủ, giữa hoảng hốt yểu minh sản sinh một "Tín", gọi là Tiên Thiên Nhất Khí. Như thế, Nhất Khí (炁) này xao động, mà sinh Thái Cực, phân âm dương, hoá sinh vạn vật.

Chính như quốc gia cổ đại của ta trong truyền thuyết thần thoại có miêu tả như này: Vũ trụ người chủ ban đầu của nó gọi là: "Hỗn Độn thị", lúc đó, thiên địa chưa phân, âm dương chưa phân, vạn vật chưa có, về sau trong hỗn độn thai nghén Bàn Cổ thị, Bàn Cổ thức tỉnh, hoá sinh động cơ, là khi, Bàn Cổ khai thiên tịch địa, như thế âm dương đã phân, thiên địa phân chia, vạn vật mới có. Một truyền thuyết thần thoại này, kỳ thật cũng âm thầm ẩn tàng quan điểm khai sinh vũ trụ là chủ nghĩa duy vật giản dị của các vị tổ tiên dân tộc Trung Hoa ta.

Người chia xẻ: Hạt Đậu Đen

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét