📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Quan Khiếu yếu chỉ - Như thị ngã văn [PDF]


Như Thị Ngã Văn (Quan Khiếu Yếu Chỉ)

(Chiếu theo những gì ta được nghe)

Vô Danh thụ, Thiên Thủy Tử chép lại, Mẫn Nhất Đắc Tiểu Cấn cẩn thận hiệu đính

Viết "Chiếu theo"(Như thị), là được truyền thụ công quyết vậy. Viết "Ta", tự nói mình là người vô danh. Viết "được nghe", nghĩa là hiểu rõ khẩu truyền. Thụ đạo mà ẩn danh, phẩm chất cao nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Đắc được thể của tĩnh mà thông suốt vậy, tiên đạo nhân đạo, phân tích rõ ràng. Sách này dẫn ra nhiều chỗ tiêu biểu của tổ Nê Hoàn Lý Ông phái ta, ngờ rằng trước tác từ Tây Xuyên Trần Ông khẩu truyền. Vậy thì Thiên Thủy Tử, có lẽ chính là ẩn hiệu của Khâm Lưu Quách Ông, tàng tinh nghĩa của Tập Khảm Quyết chăng! Huống hồ trong sách có ghi "tông ta thuộc Đông Hoa", lại thuyết "Trai Tâm Tập Khảm Quyết", mà lại viết "Tổ Phỏng – Phỏng theo lời Tổ", thì sách này do môn hạ Trần Ông biên soạn không còn nghi ngờ nữa. Tiếc rằng bản hiệu đính không phải Thiên Thủy chép tay, cho nên nhiều sai lỗi, nay thể theo Tâm tức mà hiệu đính, cũng vì tông ta một nhà. 

Năm Đạo Quang ngày Quý Tị, hậu học Mẫn Nhất Đắc cẩn thận viết bạt tại Kim Cái Chi Thư Ẩn Lầu.


Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét