📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Giữa Chốn Ba Quân [PDF] (NXB Đông Phong 1953) - Thiên Giang


Các bạn từng nói và từng nghe nói: Vật-thực nuôi thân-thể, sách vở nuôi tâm-hồn. Vật-thực xấu, thân-thể hao mòn ; sách vở xấu tâm-hồn suy-dọa. Trái lại, vật thực tốt, thân thể tráng kiện sách vở tốt tâm-hồn thanh-cao. Con người của ta, một phần lớn tùy vật thực và sách vở. Các bạn lại từng nói và từng nghe nói : Một cuốn sách giá trị không những nhà ở hình-thức nghệ thuật mà còn nhà ở nội-dung tư-tưởng phù-hợp với sự phát triển của tâm-hồn nữa. Hình thức và nội dung là những thành-phần không thể rời nhau của một cuốn sách này.

Giữa Chốn Ba Quân

NXB Đông Phong 1953

Thiên Giang

228 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét