📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Luận Về Tiếng Nam [PDF] (NXB Đời Mới 1943) - Ngô Quang Châu


Mấy năm gần đây, trên các báo cũng như trong các cuộc nói chuyện bàn về tiếng nước nhà, chúng ta thường thấy phàn-nàn: " Tiếng mình nghèo". Ta hãy thử xét xem câu phàn-nàn đó phải - hiểu thế nào, và có hẳn tiếng nước nhà là một thứ tiếng nghèo-nàn không đủ cho ta diễu-bầy ý nghĩ chăng? Chắc các bạn đọc sẽ không tin ngay, nếu có một người đến nói với các bạn rằng tiếng ta giầu, hay ít ra, tiếng ta cũng không quá nghèo như ta vẫn than-phiền đâu!

Luận Về Tiếng Nam

NXB Đời Mới 1943

Ngô Quang Châu

100 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét