📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Người Chiến Quốc [PDF] (NXB Đời Mới 1943) - Vũ Trọng Can


Những truyện trong bộ sách này, soạn-giả đều trích, thuật trong toàn bộ "Động-Chu liệt-quốc", một cuốn lịch-sử tiểu-thuyết rất có giá-trị của Trung-quốc. Từ ngày xưa, khi ta còn chịu dưới văn hóa Tàu, các tiền nhân ta thường lấg sách này vừa giải trí, nửa làm gương mà xét việc đời. Bởi vì những truyện ấy là hình ảnh của cả một thời-đại văn-minh tinh-thần đệ nhất của người phương Đông. Bao nhiêu truyện hay, truyện dở của bao nhiều triều-đại được ghi lại, đều có thể khiến cho người đọc phải suy nghĩ.

Người Chiến Quốc

NXB Đời Mới 1943

Vũ Trọng Can

244 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét