📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm [PDF] (NXB Ngô Tử Hạ 1928) - Nguyễn Đại Hữu


Người tai mắt đứng trong thiên địa,

Ai là không bác mẹ sinh thành.

Gương treo đất nghĩa giới kinh,

Ở sao cho xửng chút tình làm con.

Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết,

Thời suy ra trăm nết điều nên.

Chẳng xem thủa truớc thánh hiền,

Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu.


Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Âm

NXB Ngô Tử Hạ 1928

Nguyễn Đại Hữu

40 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét