📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Sách Kinh Địa Phận Hưng Hóa [PDF] | (NXB Qui Nhơn 1934) - Kito Giáo


Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Đức Chúa Trời hằng có đời đời. Chúa Cha đã tạo dựng vạn vật nhờ Chúa Thánh Thần. Trong đạo tự nhiên Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm con người làm lành lánh dữ. Trong đạo cũ Môsê Chúa Thánh Thần dùng các Tiên Tri mà phán dạy. Về đạo mới Chúa Giêsu, Ngôi Hai xuống thế làm người là nhờ Chúa Thánh Thần, lớn lên, đi giảng đạo cũng trong Chúa Thánh Thần, chết và sống lại cũng nhờ Chúa Thánh Thần; nay Chúa Giêsu lập Giáo Hội tiếp tục công trình cứu độ, thì Người cũng sai Chúa Thánh Thần cùng làm với Giáo Hội. Giáo Hội làm bề ngoài, Chúa Thánh Thần làm bề trong, cả hai hợp nhau mà làm công việc cho đến ngày tận thế.

Sách Kinh Địa Phận Hưng Hóa

NXB Qui Nhơn 1934

Kito Giáo

252 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét