📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Sơ Khai Trời Đất [PDF] | (NXB Xưa Nay 1928) - Hồng Minh


Thưa đồng bào cùng Đồng-loại, tôi vì mối cảm tình sầu thế! trọn 10 năm đem tâm-huyết khảo cứu về Thiên-cơ. Cuộc sơ-khai là thế nào ? mà thế-gian bây giờ nhiều đều sanh-biến lấy làm bí-hiễm, nào đạo trời kinh-phật, nào bề tiến-hóa văn minh, bên bổ cứu hình-thễ, bên thì tinh-thần, sữa răng đều DỮ bão làm LÀNH. Duyên sao càng tăng-tiếng cải bề sửa cãi, lại thế-gian càng sắc rối ? nguyễn-do chỗ nào mà ra như thế ?

Sơ Khai Trời Đất

NXB Xưa Nay 1928

Hồng Minh

24 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét