📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Sức Sống Dân Việt Nam - Đặng Ngọc Tốt [PDF] | (NXB Lửa Hồng 1944)


Ngày nay, một câu hỏi lớn luôn làm đau đầu các nhà nghiên cứu trên thế giới, đó là tại sao trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, song các cư dân của dân tộc Việt vẫn không bị phương Bắc đồng hóa, ngược lại, có một số mặt nào đó - chẳng hạn như chữ viết - đã được Việt hóa và phát triển đến ngày nay? Người Hán xưa nay vẫn tự cho là có khả năng đồng hóa cực mạnh, số dân tộc đã bị Hán hóa nhiều không đếm xuể. Vậy tại sao cả ngàn năm đô hộ nước ta, song các triều đại phương Bắc vẫn không thể đồng hóa nổi người Việt?

Báo Pháp Việt Số 1+2/1944

Sức Sống Dân Việt Nam

NXB Lửa Hồng 1944

Đặng Ngọc Tốt, Dương Đức Hiền, Nguyễn Đình Thi

76 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét