📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Tứ Thơ - Luận Ngữ - Đoàn Trung Còn [PDF] | (NXB Trí Đức 1950)


Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau. Tóm lại sách Luận Ngữ dạy đạo quân tử một cách thực tiễn, miêu tả tính tình đức độ của Khổng Tử để làm mẫu mực cho người đời sau noi theo.

Tứ Thơ Luận Ngữ

NXB Trí Đức 1950

Đoàn Trung Còn

Số trang: 161 (2x)

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét