📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] ĐẠI TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM - VŨ VĂN KÍNH - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍKính thưa quí độc giả,

Những tác phẩm chữ Nôm của ta có giá trị rất lớn về phương diện Lịch sử, Văn học, Nghệ thuật... Chúng ta đã phiên âm được một số lớn, nhưng cũng còn không ít tác phẩm chưa được khai thác. Những tác phẩm đã phiên âm và phổ biến rộng rãi, chúng ta cũng cần phải rà lại. Vì chữ Nôm có nhiều chữ có thể đọc được nhiều âm mà chúng ta cũng chưa thỏa mãn với nhiều âm mà những bản Quốc ngữ đã lưu hành được phiên từ những tác phẩm Nôm. Bởi lẽ những âm mà cổ nhân ta viết ra chữ Nôm, đến nay những âm ấy chúng ta còn nhiều tranh cãi, để kiếm ra âm nào gần vởi âm của tác giả. Âm hưởng, từ ngừ của ông cha ta từ xưa khác hắn với chủng ta ngày nay, nên rât khó phiên đúng được.

Hiện nay, chúng ta cũng đã có một số Tự Điến, Tự Vị, Báng Tra chữ Nôm, nhưng chưa có quyển nào tạm đủ âm để phục vụ cho việc phiên âm chữ Nôm. Mồi khi ta phiên âm phái tra cứu trong tất cả những Tự Điển, Tự vị, Bảng tra ấy, mà chữ thì có trong quyến này lại không có trong quyển khác. Giở hết cả ra mà tìm thật là một kỳ công, mà lại tất cả những quyển ấy cũng vẫn chưa đủ chữ và âm cho chúng ta tra cứu.

Bởi những lẽ ấy, chúng tôi gom tất cá Tự Điển, Tự Vị, Bàng Tra chữ Nôm đã có và đọc thêm khá nhiều tác phẩm Nôm để hoàn thành quyển "Đại Tự Điển chữ Nôm" này gồm trên 37.000 chữ (Nôm), và trên 7.000 âm, để cung cấp một quyển tự Điển có thể giúp độc giả tra cứu và ngay bản thân chúng tôi nữa. (Xin xem phần Những tài liệu tham khảo).

Chúng tôi soạn quyến sách này là tài liệu dùng để đọc các bản văn Nôm cổ và đã lưu hành, chứ không nhằm khoa học hóa, nên phải theo đúng những chữ đã có, mặc dù biết chữ nào đó sai, thiếu, thừa nét, viết tùy tiện, nhưng cũng giữ nguyên hình.

Chúng tôi soạn quyến Đại Tự Điển này với tất cả nhiệt tình và tâm huyết mà đã làm việc trong nhiều năm liên tục. Tuy nhiên với khả năng hạn hẹp chắc thế nào cũng còn nhiều sơ hở, kính mong quí vị độc giả chỉ giáo cho. Chúng tôi vui lòng đón nhận và cảm ơn nồng nhiệt chư quí vị.

Soạn giả

Vũ Văn Kính


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét