📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] ẤU HỌC KHẢI MÔNG - THẾ-TẢI TRƯƠNG MINH KÝ (1893) - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


 

LỜI KHUYÊN

Làm người đi học phải cho thông,

Nghĩa lý đông tây nam bắc đồng,

Diễn dịch rõ ràng coi dễ hiểu,

Khuyên đoàn sỉ tử khá gia công.


ĐẶNG-QUẤC-THOẠI.

Văn pháp, lục thơ, điển cố, thông

Kể mười người một, tới nên đồng,

Yên trên trị dưới, ai không chịu?

Vậy thảo là hay, phải gắn công.

Thế tải TRƯƠNG-MINH-KÝ.


Ngoài năm kinh có Hiếu kinh thông,

Dạy dỗ người trong đạo nghĩa đồng,

Song phải nhớ thời, Phu tử trước,

Mới hay công diễn rất nên công.

ĐẶNG-THÚC-LIÊN.

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét