📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] SỬ NAM BỐN CHỮ - TRẦN QUANG TẶNG

Tiên Tổ dẫu đã xa

Non sông vẫn nước nhà

Bốn nghìn năm công-nghiệp

Muôn dặm đất gấm hoa


Mở xem lịch-sử đó

Nhớ đến công Tiên Tổ

Hăm mấy triệu đồng-bào

Anh em ơi! Phải cố...


Á-Nam Trần Tuấn Khải cẩn đề

- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét