📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] TUỒNG LỤC VÂN TIÊN - (1915) HUỲNH VĂN NGÀ (LONG ẨN) - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Ý SÁCH

Chư vị khán quan,

Tôi học hành không bao nhiêu mà thông chữ nghĩa. Song thấy thơ Vân-Tiên hay lắm, nên dịch ra một bổn tuồng cho chư-tôn nhàn lãm.

Tôi dùng tiếng thường mọi người đều hiểu đặng (ấy là tùy theo sức mọn của tôi) chớ ít có lời cao kỳ và câu chữ mắc mớ.

Ước được Quân-tử Lục-châu chỉ biểu thêm, tôi lấy làm may mắn lắm.

Huỳnh Văn Ngà đốn thủ.






- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét