📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] ĐỘN BỐC THẦN TOÁN - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


PHI LỘ

Về Dịch-học (Độn toán) của các nhà học thuật cổ phương Đông, có nhiều môn rất ly kỳ, tiên-tri được cả số mệnh, và hơn nữa, tiên-tri được cả Đại-cục.

Cụ Trạng-Trình, Nguyễn-Bỉnh-Khiêm đã nghiên cứu bộ Thái-Ất-Thần-Kinh rồi để lại bao nhiêu lời tiên-tri, cùng sấm ký rất lạ lùng và linh-nghiệm.

Với những việc "biết cách bức" ấy ngày nay có người cho là huyễn-hoặc vô lý, nhưng nếu ta chịu đi sâu vào các môn ấy, và chiêm-nghiệm nhiều, thì chắc cũng không còn hoài-nghi nữa.

Khổng-Tử khi về già còn nói: "Giá cho ta thêm được mấy năm nữa, để ta học Dịch cho trọn vẹn, thì khả dĩ không có điều lầm lớn".

Thời xưa, các triều vua, thường dùng Quan Thái-Bốc, tinh thông Độn-toán, để giúp nhà vua trong các việc về nội trị, ngoại giao v.v...

Môn này thuộc về tâm-học, phải công phu suy nghĩ, mất nhiều thì giờ lắm, mới thấu triệt cho nổi, cho nên ít mấy ai học được đến chỗ tinh vi.

Ngày ngay có một số người, mới học truyền-khẩu được ít câu, đã dùng môn này làm cần câu gạo, do đó làm ảnh hưởng nhiều đến môn Độn-toán của các bậc tiền nhân.

Một phần nữa, Nho-học cũng mỗi ngày một cạn, cho nên có khi còn sách mà không thể hiểu được. Nay còn giữ được ít sách vở cổ-truyền, chúng tôi xin tạm dịch ra, để cùng các quý độc-giả, cùng nghiên cứu về Độn-toán. Và để biết qua được môn học ly kỳ của các nhà học-thuật cổ phương Đông.

Soạn giả Cẩn Đề


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét