📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.61 - TIẾP CUỘC TRƯỜNG CHINH | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

Chúng ta lại phải chuyển vị trí sang một góc độ quan sát khác nữa rồi vậy! Bởi nếu không đáp ứng với điều kiện như thế. Chúng ta đã vi phạm nguyên tắc “Tổng các lịch sử” của nền khoa học hiện đại rồi. Dĩ nhiên một mô hình thực tại cơ bản của vũ trụ toàn ảnh là không thể có đối với bất cứ ai.

Trong khi khoa học là công cụ tối ưu, nếu tôi không muốn nói là duy nhất có thể làm sáng tỏ tôn giáo. Mọi hướng tiếp cận khác đối với tôn giáo đều bất khả. Thế cho nên ta thấy rất rõ là; Mọi tư duy kém cỏi đó, chỉ có thể phủ chụp thêm bức màn tăm tối, đầy mê muội lên thân thể vốn sáng láng của đạo mà thôi. Vì thế, ta phải xác định một cách vững vàng rằng: Lĩnh vực Khoa học, chính là cứu cánh, là phương tiện duy nhất có thể đưa nhân loại chúng ta tiếp cận ánh sáng của tri thức một cách cơ bản. Và từ đó mới có thể đưa nhân loại chúng ta bước đến miền đất hứa trong một tương lai gần được. Thế nên chúng ta nhất định phải khai thác phương tiện cứu cánh này cho bằng được.

Vì thế sự tiến hóa đang mở cuộc du hành vào không gian chiều thứ tư, tìm cứu cánh. Mọi tư duy kém ưu tú nhất. Đành phải chấp nhận bị bỏ rơi lại phía sau cuộc du hành này rồi vậy. Đó là một thực tại tự nhiên. Tất nhiên các bạn nào cùng hiện diện trên cuộc du hành này, cũng có nghĩa là đang cùng khai thác phương tiện cứu cánh cho một tương lai chung, đang chờ đợi trong khát vọng mỏi mòn của nhân loại chúng ta. Không cường điệu.

Những trình bày trên trang này cho đến thời điểm này. Chúng ta đã phần nào nhận ra được rằng; Những Ma Trận tiềm ẩn trong khoảng không mà Heisenberg đã từng bỏ qua đối với biểu đồ phân tán đó. Đã chứng minh những giá trị mà chúng ta phải ngỡ ngàng tất cả.

Như thế thì những công cụ của Thuyết Lượng Tử là chưa có thể giải thích được điều gì chính xác hết cả! Tôi có thể đưa ra cùng các bạn một dẫn chứng điển hình như sau:

Như biểu đồ trên đây là tôi đã huy động toàn bộ tinh hoa của Thuyết Lượng Tử để làm công cụ mà mô tả rồi. Bởi các bạn có thể nhận thấy bao gồm trong đó là biểu đồ không – thời gian, tương tác của Friedmann lẫn Faynman. Kể cả biểu đồ phản ứng của Heisenberg và Chew luôn rồi vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy không có thể mô tả được một điều gì chính xác cả!

Bởi ta đọc được thông tin ban đầu từ trong hình 1 là…; Trong tiến trình đầu tiên thì có một proton và một pion tiến đến gần với nhau. Khi đến cái ranh giới của khoảng không của biểu đồ phản ứng. Tôi gọi vùng biên này là chân trời sự cố. Và khi vượt qua chân trời sự cố để rơi vào vùng biến cố địa phương ở phía trong khoảng không đó. Nền khoa học đã bỏ qua, nên chúng ta không có thể biết những diễn biến như thế nào đã xảy ra trong vùng địa phương khoảng không đó được cả. Bởi chúng ta không quan tâm đến tương tác nữa. Ví dù chúng ta có quan tâm đi chăng nữa, chúng ta cũng không khẳng định được điều gì chính xác cả! Vì những giá trị tương tác toàn ảnh đó, cũng chỉ là sự xác xuất mà thôi.

Tiếp đến là mũi tên biểu thị hướng lên trong một lượng thời gian nào đó mà chúng ta cũng không xác định được!! Ta thấy xuất hiện một neutron! Tiến trình lại rơi vào trong vùng biến cố địa phương thứ hai của biểu đồ. Chúng ta cũng không hoàn toàn mất hết thông tin vào thời điểm này. Để rồi trong tiến trình cuối cùng của biểu đồ là biểu thị hạt sigma đi về hướng bên trái, và hạt kaon đi sang hướng bên phải, ở phía trên của biểu đồ!!!

Ta xét thấy rằng: Trong toàn thể của các tiến trình diễn ra liên tiếp như thế. Thế nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng không có thể mô tả được bất cứ một điều gì chính xác cả! Bởi tất cả những giá trị đó cũng chỉ mang tính xác xuất mà thôi!! Và đó cũng là đại diện cho một tiến trình giả định của thế giới hạt!!!

Đấy là chưa nói đến việc tôi tạo ra sự cố trong tiến trình đó nữa. Ví dụ, bây giờ tôi sẽ tạo ra một sự cố như trong hình 2: Tôi sẽ chọn thời điểm xuất hiện hạt neutron để tạo ra sự cố. Bởi chúng ta không thể biết cũng như xác định được trong thời điểm nhất định nào của một thời lượng đó cho được cả. Đó chính là điểm yếu chí tử của nền cơ học lượng tử của nhân loại chúng ta. Thế nên sự cố mà tôi tạo ra đó, chính là sự phân hủy bê ta (β).

Bởi vì sự phân hủy bê ta thì chúng ta cũng đã biết cả rồi.

Nó gồm có “N p + e- + v”. Như thế chúng ta biết nó tương tác với đối tác nào trong đó? Chúng ta không khẳng định được điều gì ở đây được cả. Đã thế, thì thành quả cuối cùng, chúng ta đâu có thể xác định được là sigma và kaon cho được nữa?! Nó chỉ có 30% giá trị là sigma và kaon thôi!, 70% là proton và pion!!, và lại còn có 10% khác đi nữa!!! Bởi vì tất cả những giá trị cũng như diễn biến đó xảy ra trong vùng biến cố địa phương cuối cùng của biểu đồ này, là hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của các nhà bác học suốt hơn 100 năm qua rồi.

Ta nhận thấy đối với sự diễn đạt sự “phân hủy bê ta” thôi. Tất cả công cụ ngôn ngữ của mọi biểu đồ này, cũng đã tỏ ra hoàn toàn bất lực hết cả rồi. Bởi vì nét biễu diễn mũi tên hướng lên theo chiều thời gian đó. Các nhà chuyên môn sẽ phải diễn tả như thế nào mới được chứ? Bởi vì với một thời lượng nào đó, mà thuyết lượng tử không xác định được. Một thời lượng nào đó mà theo nguyên tắc của biểu đồ đó là có thể trình bày đến… vô tận!!! Thật phi lý và không có thể chấp nhận như thế cho được. Lại còn phải phải xác định trong một thời điểm nào đó của suốt một thời lượng ấy nữa! Bởi vì sự phân hủy bê ta là xảy ra một cách “thình lình”!!! Vậy thì điều này có nghĩa là; Cái nét vẽ biểu diễn cái “thời lượng” đó, phải vẽ đến…, vô cùng rồi vậy???

Điều đó thật phi lý!? Và hoàn toàn không chấp nhận cho được.

Bởi vì không thể có chuyện vũ trụ mà nhân loại chúng ta đang sống, và đang vận hành đây. Rồi ở vào một thời điểm của một tương lai nào đó?? Một tương lai nào đó mà chúng ta không xác định được. Thình lình…, lại biến ra khác đi nữa hay sao???

Giai đoạn hiện tại đang đòi hỏi nhân loại chúng ta phải xác định chính xác thời điểm phân hủy bê ta đó cho bằng được, dù phải trả bằng bất kỳ giá nào. Bởi vì mô hình vận hành của vũ trụ, đã bỏ rơi sự phát triển của nhân loại chúng ta ở lại phía bên ngoài thực tại tự nhiên khá xa rồi. Và trong một thời điểm của một tương lai rất gần ở phía trước. Quy luật tự nhiên của vũ trụ, đang chờ sự phát triển của nhân loại chúng ta vận hành đến…, để thực thi trách nhiệm đào thải chúng ta.

Vì thế; Những thế hệ của nhân loại chúng ta hôm nay. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải xác định cho bằng được thời điểm đó. Luận giải ở vào thời điểm này, làm cho chúng ta nhớ lại thí nghiệm “Con mèo của Schrodinger”. Trong những nhà sáng lập ra học thuyết Lượng Tử. Riêng tôi, tôi trân trọng duy nhất chỉ có Schrodinger! Bởi trong ngày đó, Schrodinger là người duy nhất bênh vực Einstein. Bởi ông biết Thuyết Lượng Tử đã có rất nhiều khiếm khuyết. Và thí nghiệm “con mèo của Schrodinge” đã phát biểu lên điều đó.

Và hôm nay, riêng tôi khẳng định trước lúc mở hộp rằng: Con mèo vẫn sống! Thực nghiệm lại lần 2, 3, 4 v.v… lần hơn nữa. Tôi biết con mèo vẫn cứ sống. Các nhà chuyên môn, thực nghiệm, không nhất thiết phải mở hộp ra làm gì!!

Thế nhưng! Tôi lại biết vào thời điểm nào mở ra; Con mèo sẽ chết!!!

Và đó cũng chính là một trong những giá trị của loạt bài viết sắp đến trên trang này. Ta có thể hình dung bởi vì sự phân hủy bê ta là xảy ra hoàn toàn thình lình. Khả năng của nền khoa học vật lý hiện nay là không thể nào xác định cho được thời điểm phân hủy đó. Điều này cũng tương tự như; Chúng ta không thể nào xác định được thời điểm của ngày hủy diệt vũ trụ trong một tương lai gần, mà ta quen gọi là ngày tận thế vậy.

Thế nên ngày tận thế xảy ra là rất “thình lình”, đối với mọi sự suy diễn của nhân loại chúng ta trong thời điểm đương đại này. Không khẳng định được điều gì cả. Bởi chúng ta không xác định được cái gọi là thời điểm nào trong cả “gói thời lượng” đó cả (một bó).

Như thế, các bạn cùng tôi thực hành một thử nghiệm bằng tưởng tượng như sau: Ta biết thời lượng đến ngày tận thế có tất cả là 6 năm nữa, nếu ta tính từ 2017. Vậy ta chia ra thành 6 “bó thời lượng” cho 6 năm. Vậy nếu xét theo Thuyết Lượng Tử thì thời điểm đó có thể ở trong bất kỳ gói thời lượng nào trong tổng thể đó. Bởi theo như tinh thần của học thuyết này, thì tất cả 6 gói đó đều là khả dĩ như nhau! Điều này có nghĩa là có thể ngay này mai là thời điểm tận thế có thể xảy ra, hoặc bài viết này chưa kịp đến với các bạn đọc được!! Hoặc là cái gói cuối cùng đôi khi cũng không xảy ra thời điểm của tận thế nữa!!! Thế nhưng điều may mắn cho học thuyết này là ở chổ: Nếu theo nguyên lý của tổng các quỹ đạo, là ngày tận thế phải xảy ra trong 6 năm đó là chính xác. Chúng ta không có thể chấp nhận điều vô lý như thế, cho tương lai của nhân loại chúng ta cho được.

Tất cả những điều ám ảnh sự kiện tận thế này, nhân loại chúng ta đã cảm nhận được là nó đang ở rất gần mà thôi. Nó hiện diện và hình thành từ những quan điểm nhỏ bé nhất của mỗi cá nhân trong chúng ta. Đến những bộ óc thực tế và hiện đại nhất của các nhà bác học hiện tại. Thế cho nên ta thấy các nhà khoa học đang nổ lực tìm hướng giải thoát trên Sao Hỏa. Và giới tỷ phú cũng đang cuống cuồng xây dựng nơi trú ẩn ngày tận thế cho tương lai gần, mang đầy bất trắc tại; New Zealand!!!

Thế nhưng, chỉ có những kẻ bất lực trong số đông cộng đồng nhân loại chúng ta. Những kẻ kém ưu tú nhất theo quan điểm của các tỷ phú như…, các bạn và tôi đây. Vẫn đang ngồi tán gẫu về ngày tận thế trên trang này mà thôi!!! Điều này không có nghĩa chúng ta là những kẻ điếc không sợ súng. Mà là chúng ta đang nổ lực giải quyết vấn đề là phải xác định cho bằng được thời điểm đấy. Chúng ta đang đối đầu với vấn nạn hóc búa này. Chỉ khi nào chúng ta xác định được thời điểm của ngày tận thế. Lúc đó hẵng nói đến biện pháp thiết kế phương tiện nào là cứu cánh cho được.

Chúng ta có thể nhận thấy tất cả các nhà sáng lập ra học thuyết lượng tử, đã luôn luôn bỏ dỡ dang những vấn đề mà mình phải có trách nhiệm giải quyết! Tính từ nhà sáng lập đầu tiên là Planck với bài toán nhiệt lượng qua phương pháp hoán đổi những mệnh giá đồng tiền như một trò cờ bạc cùng với mô hình tự nhiên của Tạo Hóa. Rồi sau đó là tiếp đến những Heisenberg, Faynman v.v… nữa. Ta thấy hễ cứ mỗi khi các nhà chuyên môn tìm ra được một học thuyết hay định luật nào đó. Họ lại lấy mô hình cờ bạc ra mà dựa vào đó để lý luận! Thậm chí ngay cả Hawking cũng như vậy nữa!!!

Thế nhưng ta thấy quan điểm của Einstein là tuyệt đối đả phá những quan điểm đấy. Chúa nào mà lại cứ đi chơi trò đổ xúc xắc với nhân loại chúng ta như thế cho được vậy?! Tạo Hóa không chơi trò cờ bạc. Và trong cuộc cờ bạc cùng với mô hình thực tại tự nhiên của Tạo Hóa đó. Các nhà bác học trong lĩnh vực khoa học vật lý của nhân loại chúng ta đã thua cháy túi. Điển hình như nhà máy LHC hiện nay, thua trắng tay.

Vấn đề thực tế là: Các nhà Lượng Tử đã bỏ dở dang tất cả những mô hình này cho thế hệ của chúng ta hôm nay, kể cả các thế hệ tương lai nữa. Khiến cho chúng ta đang phải đối đầu với tất cả sự rối loạn này. Không thể xác định được đâu là mô hình thực tại của tương lai cả. Và nhân loại chúng ta hôm nay đang có nguy cơ bị mô hình thực tại tự nhiên đó đào thải trong một thời điểm của tương lai có thể nhìn thấy. Thế cho nên chúng ta nhất định phải xác định cho bằng được mô hình nào. Để còn thiết lập một con đường tắt nhanh nhất, để nhân loại chúng ta có thể bám kịp nhịp vận hành mà quy luật phát triển của vũ trụ đã bỏ rơi chúng ta ở lại mất rồi.

Ngay khi các bạn thấy tôi tạo ra sự cố ở vào thời điểm phân hủy bêta cho cái nền tảng gốc của biểu đồ của Ma Trận S nói chung ở trên đó. Tất cả tòa kiến trúc của biểu đồ này đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn một giá trị gì ở đây nữa cả. Bởi vì chúng ta thấy không thể biết được nó tương tác với đối tác nào trong đó. Đồng thời cũng không biết vào thời điểm nào trong cả một thời lượng đó, thì sự phân hủy bê ta sẽ xảy ra cả.

Tôi phát biểu với quan điểm của một học thuyết của kỷ nguyên mới này rằng: Học thuyết này, sẽ xác định được thời điểm đó. Thời điểm mà tôi gọi với khái niệm là: Điểm “Thời Gian Chết”! Và khái niệm; “Không gian chết”, “thời gian chết” ra đời!!

Thay vì Thuyết Tương Đối với khái niệm của “Không – thời gian cong”. Thì hôm nay học thuyết này cũng khai sinh khái niệm của cái gọi là “Không – thời gian chết”!!! Nơi mà thời gian phải quay về “điểm chết”! Chúng ta phải điểm đúng huyệt chí tử đấy của thời gian.

Bởi vì một khi thời gian quay trở về điểm chết thì: Lập tức sẽ “giải phóng năng lượng toàn phần”!!!


Bạn đọc tự do chia sẻ.

Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

-------------

Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Thưa thầy, có quan điểm cho rằng tuyến thượng thận trong tây y chính là thận dương trong đông y, theo thầy ý kiến đó như thế nào ạ?

Trả lời: Đây cũng lại là một quan điểm sai lầm giống như các nhà nghiên cứu Dịch thường mắc phải (dẫn đến suy diễn ra Trung Thiên Đồ). Họ thường không phân biệt được rành mạch giữa Tam Tài và Lưỡng Nghi. Tuyến Thượng thận thuộc về hệ thống của Tam Tài. Nó chỉ có xu hướng dương chứ không phải là bản tính dương. Trong khi Thận dương lại thuộc hệ Lưỡng Nghi, là cái thận bên trái của đàn ông, còn đàn bà thì lại là cái thận bên phải.

Hỏi: Khái niệm "Không - Thời gian Chết" hấp dẫn quá Thầy. Học thuyết trong Kỷ Nguyên Mới, con chỉ có thể suy diễn hiểu nôm na là nó chỉ đúng Giá Trị Tuyệt Đối hết tất cả mọi sự vật và hiện tượng ở bên ngoài. Nền khoa học hiện nay chỉ khai thác trong không gian 3 chiều, nó chỉ mang tính tương đối, và phần tiềm ẩn lại nằm trong không gian chiều thứ 4. Một khi con người khai thác các giá trị tiềm ẩn ở không gian chiều thứ 4 này thì những phát minh khoa học hiện nay sẽ xem như là "lạc hậu".

Điều này nó có giống như nôm na là ta đi xác định đúng 1 giọt nước cuối cùng ở đúng 1 thời điểm để làm tràn cái ly nước không thưa Thầy? Cái công thức Thầy đưa ra E = mt, con chỉ có thể liên tưởng tới cặp quy luật Lượng - Chất mà người ta hay nói. Họ phát biểu là khi Lượng mới tích luỹ tới một mức giới hạn nào đó thì Chất cũ thì biến thành Chất mới.

Mặc dù, con chưa thể lĩnh hội nỗi những điều Thầy viết, nhưng theo cuộc trường chinh này có thể giải đáp phần nào đó những thắc mắc cứ mãi ám ảnh mình như những bóng ma! 😛

Cuộc trường chinh này con chỉ có thể suy diễn để hiểu là đi khai quật quá khứ để kiện toàn lại hiện tại, đặt nền móng vững vàng cho tương lai... Thật tình là con đang mong chờ sau giai đoạn khảo cổ tìm chân tướng sự thật, Thầy đưa cuộc trường chinh đi đến giai đoạn thảo luận về nhà nước thiêng đàng, con đang có quá nhiều câu hỏi về nền móng của một nước thiêng đàng quá Thầy...

Trả lời: Với cặp quy luật Lượng – Chất mà người ta hay nói. Chỉ là dạng tư duy đơn thuần, suy niệm thô. Không còn đúng đối với một đẳng cấp cao hơn, và phải cần đến những suy niệm sắc xảo hơn. Ví như m là khối lượng vật chất. Thế nhưng m’ lại là khối lượng vật thể.

Vì thế, nếu chi tiết hơn thì: Lượng – Chất – Thể. Ta có thể dụng như… vật chất, vật thể, thể chất. Rồi chất lượng, nhưng thể lượng hay lượng thể là gay lắm đấy.

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN
- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét