📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

(Ký sự Phạm Hùng Sơn) - Phần 3.88 - MÔ HÌNH QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI | Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư

MÔ HÌNH QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI

Thời gian đã trả lời rằng trong mô hình của thời gian, luôn luôn tiến triển qua 3 giai đoạn gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. 3 cơ cấu chuyển tiếp giữa Trời – Đất – Người, đồng nhất trong cùng một quy luật vận hành!

Những điều đó đã được tôi mô tả bằng ngôn ngữ của hệ thống số mà các bạn đã từng tham lãm vừa qua. Điều đó, người phương đông xưa nay hay gọi là Thiên Cơ (Cơ=Số, Thiên=Trời)! Vậy, điều này có nghĩa là nền tảng cơ sở chính là hệ thống của thế giới Ma Trận Số. Gẫm; khái niệm “Cơ Sở” là Cơ=Số, Sở= Sở tại Xứ. Vậy điều này cũng có nghĩa là nền móng của mọi điều “cơ bản” chính là ở tại hệ thống số).

Ngôn ngữ giả định bao gồm những khái niệm khuynh hướng, xu hướng, chiều hướng định hướng v.v… Được mặc định các trạng thái triệt tiêu, chuyển hóa, đồng nhất và những khái niệm có giá trị gần, đã xóa nhòa ranh giới giữa chúng. Vì có khuyng hướng triệt tiêu tại tâm, thế nên những giá trị thông tin của tương lai lẫn quá khứ đã bị triệt tiêu trong thời điểm của hiện tại. Nên hiện tại chúng ta không nắm bắt được thông tin gì hết. Kể cả quá khứ xa lẫn tương lai gần.

Xét nguyên lý định và bất định… thì khi ta tiến hành xác định vị trí;

Các bạn có thể quan sát thấy trong 3 mô hình ở trên mô tả về 3 giá trị xác định vị trí trong đó. Với hình thứ nhất thì ta thấy đó là mô hình của không gian cơ bản ban đầu với tính dương, được thể hiện với hệ số lẻ làm công cụ ngôn ngữ diễn giải. Do đặc tính là dương, nên khi xuất hiện cũng như vận hành thì có xu hướng là hành âm. Thế cho nên vị trí xuất hiện đầu tiên của electron phải là vị trí phía trên của biểu đồ, thuộc Phương Bắc. Phương thuộc âm. Vị trí Chất Điểm, là tại điểm cực hay cực điểm tại sao Bắc Cực. Là mô hình vĩ mô trong vũ trụ, thuộc Thuyết Tương Đối.

Trong đồ hình thứ hai, dĩ nhiên xét theo nguyên lý của âm tính thì chất điểm thứ hai là proton xuất hiện tại vị trí gốc của không - thời gian, thuộc Hướng. Hướng thuộc dương. Thế nên khuynh hướng là hành dương. Và vị trí xuất hiện chất điểm trong mô hình của không – thời gian ban đầu xác định tại vị trí gốc của nó là hướng Tây Nam. Là mô hình vi mô trong thế giới hạ nguyên tử, thuộc Thuyết Lượng Tử.

Và cuối cùng là hình thứ 3 là nói lên sự tương tác (giao phối) của hai hạt electron và proton mà sinh ra hạt neutron để hình thành một nguyên tử cơ bản đơn thuần ban đầu trong mô hình của vũ trụ tự nhiên. Tất nhiên trong giai đoạn thứ 3 này thì vị trí xác định thứ 3 tiếp theo phải xác định tại trung tâm của biểu đồ, là vị trí số 5= Trung Hòa, giữ nhiệm vụ điều phối giữa hai hệ số âm và dương tính, cân bằng giá trị bảo toàn năng lượng.

Ví dụ;

Bước thứ tư là nói lên sự thành. Tất nhiên proton sẽ ôm lấy neutron như người Mẹ ôm Con trong nhân, và người Cha có tên electron vận hành, hoạt động bao vòng ngoài cho một gia đình nguyên tử đã hình thành trong buổi sơ khai đó. Vậy cái khái niệm tương tác, triệt tiêu, hủy của ngôn ngữ phương tây đầy tính máy móc đối với thế giới hạt đó. Chẳng qua chính là những giá trị giao phối, đồng nhất, chuyển giao (sinh thành của Tạo Hóa) mà thôi.

Lưu ý: Bên trên, là tôi đang trình bày nguyên lý sự sinh thành cơ bản của mô hình vũ trụ tự nhiên tiềm ẩn ban đầu đã thành hình (Thành Quả). Bằng như xét tận nguyên nhân cội rễ thì Hạt Photon mới thật sự là điều đầu tiên của mọi Nguyên Nhân từ vô hình. Các bạn có thể hình dung từ thành quả này ngược trở về nguyên nhân, đều có một giá trị như thế không khác.

Ví dụ: Thuở ban đầu, trong trạng thể hư vô tại vô cực, có một ý niệm ngôn ngữ là “vô ba” xuất hiện như có, như không tại…, tất nhiên là thái cực rồi. Là điểm cực tại vị trí của sao bắc cực. Bất di bất dịch một cách vững vàng cho mọi chao đảo ý tưởng hình dung trong tưởng tượng. Những gì mô tả tiếp theo là tôi dùng ngôn ngữ giả định, “gượng” mô tả tiếp các bạn nhé; Một xung “vô ba”, phát tín hiệu xác xuất giao động cho một xác xuất xung “vi ba” đáp ứng, tại vị trí gốc của Không – Thời gian cộng hưởng. Thể Tính đáo xứ tám hướng (phi xứ) của xung vô ba là vô hình, thuộc sóng. Thể Chất định, bất định xứ bốn phương của xung vi ba lại là Hạt. Và miền địa phương biên tại tâm của không – thời gian toàn miền, kéo một lằn ranh định hình là không gian chiều thứ tư. Nơi mà tôi đã gọi với khái niệm là “độ mông hạn ảnh” cùng các bạn trong các bài trước. Hình thành bản hòa tấu giao động cộng hưởng (giao hưởng) toàn vũ trụ. Thế nên Hạt photon mới có tính “Lưỡng Tính Sóng Hạt” là vậy.

“Hạt” Photon trong trạng thái Sóng sinh ra và mô phỏng lại sự tương tác đó với electron đã thành hình. “Hạt” photon trong trạng thái Hạt sinh ra và mô phỏng tương tác với proton cũng cùng một quy luật như thế của tự nhiên tiềm ẩn trước đó. Và thế giới hạ nguyên tử đối với các họ quark cũng không khác với quy luật của mô hình tự nhiên đó.

Ví dụ:

Các bạn quan sát thấy hệ thống các họ Quark được liệt kê trong bảng trên đây là cơ bản rồi. Nó có giá trị tương đương như khái niệm “Thặng” vậy. Còn tất cả các Quark khác sẽ được chúng ta xem có giá trị như Dư và Thừa nhé. Dĩ nhiên do Dư và Thừa là không đủ giá trị cơ bản đòi hỏi để ta bàn đến. Vả lại; Theo quan điểm của các nhà thiết kế nên Thuyết Lượng Tử thì họ cũng đã thống nhất rằng: Thật ra không còn gì để chúng ta tìm nữa rồi. Mà là chỉ còn những mối liên hệ hoặc trật tự nào đấy nữa mà thôi.

Và mối liên hệ cùng trật tự đó, sẽ được tôi mô tả như sau:

Với biểu đồ của mô hình như trên. Chúng ta đã đủ để phát biểu lên khái niệm Nhân Quả Thống Kê một cách vững vàng rồi vậy. Tất cả Quá khứ, Hiện tại và Tương lai là một sự chuyển tiếp đến vô hạn. Tóm lại, nhân loại chúng ta đã có thể nhìn thấy một mô hình thực tại cơ của vũ trụ tự nhiên tương lai cơ bản và hoàn thiện nhất.

Ta thấy quy luật vận hành của Thời Gian có kết cấu của 3 chu kỳ phát triển chung là Quá khứ, Hiện tại và Tương lai! Và nó có xu hướng triệt tiêu tại tâm của mô hình! Thế cho nên trong thời điểm hiện tại, chúng ta không biết được quá khứ lẫn tương lai. Do chúng ta bị lạc mất nguyên nhân gốc từ mô hình vũ trụ ban đầu. Chúng ta nhất định phải xác định lại những giá trị mà mô hình vũ trụ tự nhiên đòi hỏi.

Như thế thì đối với mô hình không – thời gian của vũ trụ, ta có tất cả là 3 vị trí phải xác định như; Quá khứ - Hiện tại – Tương lai với nguyên lý mà ta có thể phát biểu một cách chính xác là: Quá khứ thuộc về miền định quán miên viễn tĩnh lặng. Tương lai lại là vùng hướng xứ du miên đầy vận động không ngừng. Và hiện tại mới đích thực là địa phương có tính định và bất định xứ - quán - địa phương toàn thể trong đó. Vậy, xét trong nguyên lý định bất định ta có:

1. Định phương - lập hướng trong mô hình không gian vũ trụ tại vị trí Sao Bắc Cực cho nguyên lý động theo tính dương. (chuyển động)

2. Lập hướng - định phương trong mô hình thời gian vũ trụ tại vị trí gốc của không – thời gian cho nguyên lý tĩnh theo tính âm. (đứng yên).

3. Đồng nhất nguyên lý định và bất định, xác định vị trí thời điểm mà không – thời gian vũ trụ cơ bản tiềm ẩn tự nhiên, giao động cộng hưởng trên tổng các quỹ đạo toàn vùng miền phi xứ, phi tưởng xứ địa phương. (không – thời gian 10 chiều).

Đó chính là định nghĩa 3 nguyên lý nền tảng của học thuyết Định Luật Điểm Tựa mà tôi muốn giới thiệu qua cùng các bạn. Vậy trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm soát lại lần cuối nền móng của công trình kiến trúc này trước khi trình diễn một vài ứng dụng để khai thác những giá trị tiềm ẩn nào trong giai đoạn cận thời hiện nay các bạn nhé.


Bạn đọc tự do chia sẻ

Tác giả: Phạm Hùng Sơn (Ký sự phía bên kia không gian chiều thứ tư)

------------------

Trả lời câu hỏi bạn đọc:

Hỏi: Thầy cho con hỏi ké thêm đôi chút...

Kỳ Môn Độn Giáp mà Thầy ví như Bảo Đao, vậy nó có phải là cái hình tượng Đồ Long Đao mà Kim Dung viết không ạ? Con đọc thấy nói đến Tam Thức gồm Thái Ất Thần Kinh viết thiên về Thiên. Kỳ Môn Độn Giáp viết thiên về Địa. Còn cái môn Lục Nhâm Đại Độn là viết về Nhân. Không biết cái môn Lục Nhâm Đại Độn này nó có giá trị như thế nào vậy Thầy?

Con chưa hiểu được là cái hình tượng Đồ Long Đao với Ỷ Thiên Kiếm mà Kim Dung viết là ám chỉ đến cái gì, mà sao cả Võ Lâm cứ loạn cào cào đánh nhau sứt đầu mẻ trán để đi tranh giành 2 bảo bối này?

Trên bầu trời có vô số những Tinh Tú, tại sao người xưa chỉ lấy Nhị Thập Bát Tú để tính Khí - Tiết khi Mặt Trăng đi qua nó? Những Sao còn lại nó không có một giá trị nào ảnh hưởng đến con người hay sao vậy Thầy?

Nhắc tới Mặt Trăng con hỏi thêm đôi chút về Mặt Trăng với Mặt Trời... Có câu "Mặt Trời ban cho sự sống nhưng Mặt Trăng mới truyền dẫn sự sống đến Trái Đất", việc này có đúng không Thầy? Mặt Trăng ảnh hưởng như thế nào đến Tiểu Vũ Trụ? Hiện nay, các nước tiên tiến họ đang chạy đua chế tạo Mặt Trời Nhân Tạo, liệu trong tương lai con người có khả năng chế tạo ra một Mặt Trời y khuôn với Mặt Trời của Tạo Hoá hay không vậy Thầy?

Trả lời: 1. Ở đây, tôi chỉ nói ví von thế thôi, không hề có ý gì khác. Còn Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao mà Kim Dung dụng ý ở cái lý của Dịch mà ra cả thôi. Vậy, Ỷ Thiên Kiếm là công cụ tốt nhất của Liên Sơn Dịch, là mạch Khí núi của Phong trong phong thủy, Là Dương, Là Nam, là Kinh mạch v.v… Tất nhiên Đồ Long Đao là Quy Tàng Dịch rồi. Là mạch Nước sông của Thủy trong phong thủy, là Nữ, là Lạc mạch v.v… Ai nắm được hai tuyệt kỹ này là đủ bá chủ võ lâm rồi vậy. Thế nên thiên hạ mới mong đoạt được nó để tranh bá với nhau.

2. Thú thật, tôi chưa hề xem qua Lục Nhâm Đại Độn, nên không có câu trả lời cùng bạn về học thuật này được. Ngày trước, tôi nghĩ: Trong Tam Thức, học cái nào cũng khó. Vậy tôi cứ học cái khó nhất là Thái Ất Thần Kinh trước. Sau thì thâm nhập các cái dễ cũng dễ hơn. Thay vì học theo cái dễ trước thì sẽ cứ khó mãi và phức tạp thêm lên thôi. Quả thật, sau này khi rảnh rỗi, tôi tiếp cận Kỳ Môn rất đơn giản. Sau này nữa, ví dụ có tiện tay thì tôi cũng sẽ xem qua cho có thôi. Thiết nghĩ không quan trọng nữa rồi.

3. Sở dĩ trên bầu trời có vô số những Tinh Tú, tại sao người xưa chỉ lấy Nhị Thập Bát Tú là bởi: Đó chính là nền tảng của 12 con Giáp rồi vẽ thêm mà ra cả thôi. Tất nhiên, chỉ có 12 con Giáp mới ảnh hưởng lên mệnh số của ta. Còn các con khác là không rồi. Ví như tuổi con Rùa, tuổi con Phụng chẳng hạn!? Quái dị lắm, tất nhiên là không được rồi vậy. Những giá trị tiềm ẩn mà ta gọi là Độn Giáp đó. Ta phải nhìn thấu Tướng Tinh của nó mới được. Tôi điểm tướng tinh đó ra cùng các bạn như sau:

Cũng tính theo quy luật chung của 12 con giáp theo chiều thuận kim đồng hồ là: Khởi thủy ở vị trí phương Bắc, ta có Sao Hư Nhật Thử=Chuột=Tý. Kế đến là Ngưu Kim Ngưu=Trâu=Sửu thuộc bộ Huyền Vũ. Tiếp đến là Sao Vĩ Hỏa Hổ=Cọp=Dần. Rồi lại Phòng Nhật Thố=Thỏ! Do người Trung Quốc lấy Thỏ thay Mèo=Mão!! Tất nhiên ta phăng mối dây đó tiếp đến là Cang Kim Long=Rồng=Thìn, xem như xong bộ Thanh Long. Ta tính từ Dực Hỏa Xà=Rắn=Tỵ thuộc về bộ Chu Tước với Tinh Nhật Mã=Ngựa=Ngọ. Rồi Quỹ Kim Dương=Dê=Mùi là hết. Xét tiếp bộ Bạch Hổ với Chủy Hỏa Hầu=Khỉ=Thân. Đến mão Nhật Kê=Gà=Dậu. Để kết thúc với Lâu Kim Cẩu=Chó=Tuất vậy. Dĩ nhiên hệ của Sao Thất Hỏa Trư thuộc về Huyền Vũ là trọn bộ Nhị Thập Bát Tú.

Điển hình Bức tranh “Họa Hổ Họa Cốt Bất Đoái Họa Bì” của tôi như sau (chụp x quang đính kèm).

Tất nhiên; Những Sao còn lại nó không có một giá trị nào ảnh hưởng đến con người rồi vậy.

4. Về vấn đề "Mặt Trời ban cho sự sống nhưng Mặt Trăng mới truyền dẫn sự sống đến Trái Đất" này thì: Xét quan điểm của các nhà bác học theo Thuyết Lượng Tử xưa nay vẫn chưa có thể phát hiện ra cho được. Vì họ từng phát biểu rằng; “Không hề có cơ cấu hành tinh phản ảnh trong thế giới Hạ Nguyên Tử”!? Tôi sẽ chỉnh lý sự khiếm khuyết quan điểm này lại như sau:

Ta xem xét và quan sát ở chiều quy đổi nghịch các giá trị đó sẽ có được mô hình:

1.Nếu thế giới Nguyên Tử mô tả một proton ôm lấy một neutron vận hành trong nhân và một electron vận hành xung quanh bên ngoài để hình thành cơ cấu của một nguyên tử đơn thuần và cơ bản nhất thì:

2.Một vật thể Mặt Trời “trong nhân” với hai vật thể là Mặt Trăng và Trái Đất vận hành xung quanh bên ngoài để hình thành cơ cấu của hành tinh cơ bản và đơn thuần nhất.

Ta chỉ việc hoán đổi lại là xong. Đó chính là cái lý Điên Đảo mà Dịch Lý từng nhắc đến mà nhân loại chúng ta không thể lĩnh hội nổi cho được.

5. Bạn cứ hình dung rằng; Nếu các nhà khoa học đang thế tạo và tôn sùng cũng như lo sợ tương lai của nhân loại là những Người Máy thì. Tất nhiên Mặt Trời Máy sẽ ra đời để phục vụ cho vũ trụ Người Máy thôi.

Nền khoa học của nhân loại chúng ta đang lạc hướng mô hình của tương lai rất trầm trọng. Tất nhiên, với cái đà như hiện nay thì không gian chiều thứ 5 đang chờ đón trong tâm của Lỗ Đen. Mà khốn một nỗi: Lỗ Đen hút luôn cả ánh sáng mất hút mới khiến cho tư duy cũng như quan niệm ấu trĩ đó chết yểu theo.

Đó chính là mô hình Địa Ngục Tại Thế trong tương lai.

Hỏi: Thầy ơi cháu thấy ở đồ hình sau cùng trong bài này thì N_e- ở vị trí số 2 N_m số 5 N_t số 8 mà như đã biết e= m.t vậy e là sự chuyển giao sự thành và ở đầu bài thầy có cung cấp thông tin nv vậy thì tại sao e- lại ko ở số 5 mà lại là số 2 ah. và tại sao là e- vậy phải chăng e+ va e đã độn hay tiềm ẩn vậy. cháu còn thắc mắc là qua thông tin thầy cung cấp và quan sát xung quanh thì khái niệm triệt tiêu hay hủy của phương tây phải nói là sai hoàn toàn chứ bảo là chưa đủ cg ko đúng mà là sụ chuyển giao và đồng nhất đúng ko ah. cháu cảm ơn những thông tin thầy đã cung cấp cho mọi người.Điều này với cháu thật sự giá trị và còn giá trị hơn rất nhiều lần so với những năm tháng cháu đc ngồi trên ghế nhà trường. Cháu cảm ơn rất nhiều ah.

Trả lời: 1. Qua trao đổi của bạn. Tôi cũng chợt nhận thấy một điều lạ và hay đấy! Vì E=mt vốn không phải là các N_e-, N_m, N_t như bạn nói (bạn gợi ý một sự tương quan rất ngẫu nhiên lạ, gây cho tôi thích thú và cũng xem xét xem sao…).

Ví dụ:

Khi ta cho tiến hành va chạm (phóng xạ) một electron thì nó sẽ bị “vỡ” ra thành 3 “mảnh” (Quack, Hạt) là Neutrino-Up-Down! (ngôn ngữ giả định). Rồi lại tiến hành “phóng xạ” (bắn, va chạm) với một Muon thì nó cũng “bể” ra (tóe ra) 3 yếu tố là Neutrino-Charm-Strange!! Và đối với Hạt Tau cũng lại có Neutrino-Top-Bottom!!!

Vậy có nghĩa là có đến những 3 Neutrino kia!? Vì muốn phân biệt rõ ràng ra nên mới có ký hiệu kèm theo là Neutrino e-, hoặc Neutrino m, và Neutrino t. Đa số các nhà khoa học tại VN hiện nay không phân biệt được là Neutrino nào mà cứ nói chung chung là neutrino mà thôi. Từ đây, ta mới có thể biết ngay giá trị của Dự Án LHC là khả thi hay không, khi tiến hành gia tốc một Neutrino rồi vậy.

Ví dụ:

Nếu các nhà chuyên môn tiến hành gia tốc hạt Neutrino e- thì tôi trả lời luôn kết quả là thất bại rồi. Tôi không chờ những thông tin sau đó làm gì nữa. Vì bản tính của electron vốn mang điện tích âm. Là âm tính. Là nghịch hành, thuộc về giảm tốc. Ta làm sao có thể tiến hành gia tốc cho một bản tính có độ ỳ, tương quan khái niệm luân hồi như thế cho được. Cũng như thế; ta không thể cải hóa cho những quan điểm luân hồi về sự thoái hóa để mong tiến hóa cho được bao giờ.

2. Phải, khái niệm triệt tiêu, hủy… là sai. Sở dĩ tôi gọi gần đúng là bởi quan điểm phương tây vốn là nghịch hành. Đi ngược từ thành quả về nguyên nhân. Bằng như ta tính thuận thì phải là từ nguyên nhân mà phát triển đến thành quả mới đủ đúng.

3. Cuối cùng là ở đây tôi không bàn đến e hay e+ (là Positron nói chung). Vì đó là một đối hạt (anti) của electron. Chỉ bàn đến quỹ đạo sự vận hành của một electron mà thôi. Thế nên không có positron (e, e+) chứ không phải nó đang tiềm ẩn đi.

Còn xét theo bảng trong bài này thì đó là sự kết hợp của cả 3 họ trong đó. Thế nên N_e- không phải là yếu tố Trung Hòa nên không nằm ở vị trí của số 5 được. Mà là chỉ Trung Hòa giữa 1 và 2 thôi. Giống như 5 trung hòa (chuyển tiếp) giữa 4 và 6, và 8 trung hòa giữa 7 và 9 vậy.

Thế nên N_m số 5, là vị trí trung hòa để chuyển tiếp toàn hệ thống mới được.

Lưu ý:

Bạn hình dung N_e- (ô 2) với N_m và N_t thành đẳng thức e=mt là không phải. Vì E=mt thì E là Năng Lượng, m là Khối Lượng Vật Thể (vật chất) và t là Thời Gian.

Tuy nhiên, gợi ý của bạn lại cho tôi một ý niệm sâu hơn về điều này. Bởi nó vốn là đồng nhất thể trong đó. Không tách rời ra được. Tôi nhất định ghi nhớ sự đóng góp của bạn, dù có là vô tình. Xưa nay, những phát biểu gợi ý vô tình như thế, cũng thường xảy ra trong lĩnh vực khoa học vật lý rất nhiều rồi. Ích lợi của nó, không hề nhỏ.

KÝ SỰ PHẠM HÙNG SƠN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét