📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Bát Tự Hà Lạc lược khảo - Học Năng - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ

Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo lịch tiết khí và giới tính để lập quẻ.

Thế nào là đại vận? Đời người ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, chia ra làm nhiều thời kỳ, hay giai đoạn. Mỗi thời kỳ ấy gồm nhiều năm và ít nhiều có tính cách chung không giống hẳn như thời kỳ khác, hoặc thịnh suy bĩ thái, hoặc đắc thất hanh truân.

Thế nào là lưu niên tế vận? Lưu niên tế vận là hạn đi từng năm một, dùng để xem hạn theo từng tuổi từng năm, cũng như tiểu hạn của tử vi. Lưu Đại vận của Hà lạc còn gọi là Đại tượng và lưu niên là tiểu tượng.

Thế nào là nguyên đường? Nguyên Đường là Chủ điểm của quẻ Hà Lạc, cũng như Cung Mệnh Cung Thân của lá Tử vỉ, Mệnh quản 30 năm về trước, Thân quản 30 năm về sau, thì Nguyên Đường ở quẻ Tiên Thiên cũng quản về Tiền Vận, và Nguyên Đường ở quẻ hậu Thiên quản về Hậu vận của đời người. Vì vậy Nguyên Đường rất quan trọng, Nguyên Đường tốt thì được Phú, Quý, Thọ. Nguyên Đường xấu thì bần, tiện, ngu, yểu.

Bát Tự căn cứ vào THỜI TIẾT mà Thời Tiết là KHOA HỌC (Thiên-Văn phối hợp với Địa-Lý)

Môn HÀ-LẠC LÝ-SỐ:

- Căn cứ vào BÁT-TỰ để lấy số

- Căn cứ vào KINH-DỊCH để suy LÝ.

SỐ phải có LÝ, Số không có Lý sẽ thành Vô-Lý

- Vậy HÀ-LẠC có thể hiểu là: Một MÔN-HỌC

- Thực-hành và Hợp-lý về SỐ MỆNH CON NGƯỜI- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét