📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Tôn Ngô Binh Pháp (Tôn Tử Binh Pháp) - Ngô Văn Triện (Scan) - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Tôn Ngô Binh Pháp (Tôn Tử Binh Pháp) - Ngô Văn Triện

Tôn Vũ và Ngô Khởi là hai binh gia có danh tiếng đời chiến quốc bên Trung Quốc, mỗi người đem sự hiểu biết của mình về nghề binh viết ra thành sách. Sách của Tôn Vũ là bộ Tôn tử 13 thiên, sách của Ngô Khởi là bộ Ngô tử 6 thiên. Trong hai bộ này thì bộ Tôn tử dày hơn nhiều và nói về binh sự cũng rất tinh tường vá thấu đáo hơn. Vì bộ Tôn tử có nhiều nghĩa lý vi diệu, cho nên xưa nay rất nhiều người chú giải, gồm có đến hơn mười nhà. Cát Thiên Bảo có đem bộ này hội họp cả lời chú giải của mười nhà đề là "Tôn tử thập gia chú". Nay dịch giả Ngô Văn Triện dịch bộ Tôn tử, trừ chính văn ra, trong những lời chú của mười nhà, có để ý lựa chọn, lời nào cần có để cho sáng nghĩa của chính văn hoặc để thêm nghĩa thì dịch, còn lời nào có thể bớt lược thì thôi, chứ không phải là dịch tất cả.. Sau bộ Tôn tử là phần dịch trọn bộ Ngô tử.

Tôn Ngô Binh Pháp

NXB Trúc Khê Thư Xã 1953

Ngô Văn Triện

283 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét