📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Bão Nhất Tử Tam Phong lão nhân đan quyết (Trương Vô Kỵ dịch) - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Bão Nhất Tử Tam Phong lão nhân đan quyết

Lưu tiên sinh trường sinh bất tử kim thiền thoát xác Thiên Tiên đồ khẩu quyết, Chân Tính Mệnh Giả Tính Mệnh khẩu quyết, Vĩ Lư huyệt thất ngôn tuyệt cú thi nhất thập lục thủ, ứng Càn Khôn nhất cân chi số, tịnh tiền mục tự. Từ lúc Bàn Cổ phân trời đất, cho đến hôm nay, việc nhân sinh luân hồi, không lúc nào ngừng. Thương thay, thân người khó được, mà quang cảnh nhanh như thiểm điện, lúc tuổi trẻ không chịu tỉnh ngộ, đến lúc già cam phận đợi chết. Như lúc lâm hành một niệm vừa sai, rơi vào trong Lục Đạo, Chân Tính nhập vào xác lạ, trải bao vạn kiếp, khó mà thoát được. Đến lúc đó, hối sao kịp. Tiếc rằng, người mộ đạo xưa nay, vì không gặp minh sư thân truyền khẩu quyết, mà tự sinh đoản kiến, loạn khởi ngu mê. Có kẻ ăn lá tùng lá bách, có kẻ uống nước nuốt phù, có kẻ nuốt nước bọt, có kẻ thổ cái cũ ra nạp cái mới vào, có kẻ hấp tinh hoa của nhật nguyệt, có kẻ xoa bóp đạo dẫn, có kẻ trai giới nhịn ăn, có kẻ manh tu hạt luyện, có kẻ chống lưỡi nén lòng. Xét đến cùng các loại này, đều là bàng môn tiểu pháp, tịnh không liên quan đến việc tu Tính Mệnh. Làm sao biết được hai chữ Tính Mệnh, còn có giả chân.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét