📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Quan Duẫn Tử Văn Thủy Chân Kinh - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Quan Duẫn Tử Văn Thủy Chân Kinh

Nhất vũ

Vũ giả, đạo dã.

Quan duẫn tử viết: phi hữu đạo bất khả ngôn, bất khả ngôn tức đạo, phi hữu đạo bất khả tư, bất khả tư tức đạo. Thiên vật nộ lưu, nhân sự thác thác nhiên, nhược nhược hồ hồi dã, kiết kiết hồ đấu dã, vật vật hồ tự nhi phi dã. Nhi tranh chi, nhi giới chi, nhi ? Chi, nhi sách chi, nhi khứ chi, nhi yếu chi. Ngôn chi như xuy ảnh, tư chi như lũ trần. Thánh trí tạo mê, quỷ thần bất thức. Duy bất khả vi, bất khả trí, bất khả trắc, bất khả phân, cố viết thiên viết mệnh viết thần viết nguyên, hợp viết đạo.

Người chia xẻ: Tiên Thiên Đại Đạo

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


= window.adsbygoogle || []).push({});
- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét