📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết Đắc Đạo Liễu Thân kinh - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết Đắc Đạo Liễu Thân kinh

Thời nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại ngọc thanh thánh cảnh ẩn tại chính trung cung trời úc la tiêu thai, sâm la tịnh hoằng chi thượng, hiện hư vô tự nhiên hữu vi chân thánh tướng, khởi nguyên từ vô cực đại đạo, xiển dương hỗn độn chưa phân tiên thiên chân áo diệu, luận thanh tĩnh vô vi toàn chân đại đạo, giúp chư thiên tiên bèn thuyết đắc đạo toàn chân liễu thân kinh.

Người chia xẻ: Tiên Thiên Đại Đạo

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét