📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Nhập Dược Kính - Ngũ Đại Thôi Hi Phạm soạn - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


入药镜

NHẬP DƯỢC KÍNH

五代 崔希范撰

Ngũ Đại Thôi Hi Phạm soạn 

Người học đạo, đầu tiên rất cần biết Dược Tổ, cái gọi là Dược Tổ ấy là Khí của Hồng Mông lúc mới phân, Đan gia gọi là Tiên Thiên Chân Ất Chi Khí là vậy. Việc sản ra nó thì có dòng nguồn, sinh ra nó thì có thời có tiết, thái nó thì có phân lượng; có pháp độ, đắc nó mà dùng, lấy nó kết hợp với Kỷ Hống, thì về sau Hoàn Đan có thể thành, mà việc thần tiên cũng có thể xong vậy. Vì Tiên Thiên Dược Tổ, nguyên là vật cũ của ta, từ sau khi khiếu thông, nhật nguyệt biến hóa nó mà rơi vào Hậu Thiên, cho nên trong Dương hàm chứa Âm, vì vậy chất của nó chẳng cứng rắn, thế nên chẳng thể tồn tại lâu dài. Thánh Nhân biết nó như vậy, nên trong các thứ Đồng Loại Hỗ Tàng (trong cùng loại mà tàng trữ lẫn nhau) cầu lấy cái gọi là Tiên Thiên Chân Ất, trộm lấy cơ đó mà nghịch dụng nó, Đan Kinh gọi là Thủ Khảm Điền Li; Lưu Mậu Tựu Kỷ; Thôi Tình Hợp Tính, mục đích không ngoài việc đó. Đã kết hợp với thân ta, thì những cái gọi là Hậu Thiên trong ta cũng cùng nó trộn lẫn hòa tan vào nhau, như quân thần khánh hội, phu phụ hài ngẫu (vợ chồng hòa đôi), hoan hân giao thông (vui vẻ mà giao...), sướng mĩ hòa vui, chẳng nói cũng biết, nên nói “tự say”. “Tham Đồng Khế ” nói: “Đầy tràn như ao đầm mùa xuân, nước chảy như băng tan”. “Thúy hư thiên” nói: “Tinh Thần ngầm kết hợp lúc Khí về, xương thịt dung hòa cũng chẳng hay”. Chẳng phải đã thật sự đạt đến một trình độ nào đó, thì chẳng đủ để nói điều này.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét