📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Nữ Đan hợp biên - Ngô Thái Loan tiên cô - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Nữ đan hợp biên

Ngô thái Loan tiên cô 

Tâm như nhất phiến ngọc hồ băng

Vị hứa tiêm trần bán điểm xâm

Mai khước ngọc hồ toàn bất quản

Dao thai trực thượng tối cao tằng.

Tâm như miếng băng trên hồ ngọc, chưa từng bị một điểm trần xâm, gió thổi bụi mù hồ ngọc vẫn mặc kệ, thì lên thẳng tầng cao nhất của Dao đài.

Sủng nhục vô kê hà dụng tranh

Phù vân bất ngại nguyệt quang minh

Nhâm hô ngưu mã câu kham ứng

Khẳng phóng tiêm ai nhập ý thành.

Vinh nhục chẳng có căn cứ, cơ sở, cớ sao còn tranh đấu. Phù vân không thể cản được mặt trăng sáng. Dốc lòng thành gọi ngưu mã đều chịu ứng, khá xuất trần ô mà nhập vào thành ý.

Thân cư thành thị tính cư sơn

Khôi lỗi tràng trung sự đẳng nhàn

Nhất tọa hư di tàng giới tử

Đại thiên văn tự tổng kham san

Thân ở chốn phồn hoa đô thị còn tính ở trên núi, dù có ở giữa đám Tượng gỗ cũng đựoc nhàn hạ. Một khi tàng Chủng tử ngồi trọn trong hư không, ngàn vạn sách vở không còn cần nữa.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét