📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Tỏa Ngôn Lục - Thái Hư Ông truyền miệng - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Tỏa Ngôn Tục Thái Hư Ông truyền miệng 

Lục Liễu Khê kính cẩn khắc in 

Mẫn Nhất Đắc cung kính thuật 

Tiết Tâm Hương cung kính hiệu đính 

Cổ triết có nói rằng: - Tu luyện có tam thừa, mà luyện pháp chỉ có ba phép. Ba phép là thế nào? Ngay thẳng thể, trống rỗng tâm, chân thật niệm. Ba câu này là thấu suốt từ đầu đến cuối của Song Tu Gia, một phút một giây, không được bỏ sót, việc tăng giảm công pháp, lại cần tự thẩm xét mà duy trì. Cái mà Đan Thư viết, chẳng qua là khẩu quyết bồi dưỡng Mệnh, mà thi hành quý ở đắc trung, rồi luyện thì cần hợp thời. Nên một năm thì có Nhị Chí, một tháng thì có Sóc Vọng, một ngày thì có Tý Ngọ, thể thì có Khí Cơ tự nhiên, hiện hữu cảnh tượng khác nhau, mà Hỏa Hậu gửi ở đấy. Xét đến chỗ bí yếu, chẳng qua là thăng giáng phóng thu mà thôi; lợi hay hại, chẳng qua là miễn cưỡng hay tự nhiên, thấu triệt hay bế tắc, cùng với làm theo chính xác hay là nghi ngờ mà thôi.

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét