📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Phương pháp luyện Khí hóa Thần của phái Chung Lã - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Phương pháp luyện Khí hóa Thần của phái Chung Lã 

Phái Chung Lã gọi luyện Khí hóa Thần là luyện Khí thành Thần. Gọi là: Tinh trong Hình thì sinh Khí, Khí để sinh Thần. Trong Khí sinh Thần, Thần ở Thượng Đan. Chỉ ra: Trong Tâm sinh Dịch, trong Dịch có Chính Dương Chi Khí, khiến Khí quay về Trung Đan, thì Khí dưỡng Linh Nguyên, Thần tự sinh vậy.

Phương pháp cụ thể là: 

Rồi như Nguyệt thụ Nhật Hồn, Nhật biến Nguyệt Phách, 15 ngày đầu tháng, Nguyệt bớt Phách mà Nhật thêm Hồn, tinh hoa đã mãn, ánh sáng chiếu xuống đất. Nếu không thì không có ngày Sơ mà biến thành Thượng Huyền, Thượng Huyền mà biến thành Nguyệt Vọng. Rồi như Nguyệt hoàn Âm Phách, Nhật thu Dương Tinh, 15 ngày sau của tháng, Nhật bớt Hồn mà Nguyệt thêm Phách, ánh sáng chiếu ít dần, Âm Phách đã đủ...Nếu dùng Chính Dương Chi Khí và Chân Nhất Chi Thủy là vật hữu tình của thân ta, biết thời điểm giao hợp, biết phép thái thủ, tích lũy ngày tháng, thì trong Khí có Khí, luyện Khí thành Thần mà được siêu thoát. Đây há không là việc xưa nay khó đắc sao?

Người chia xẻ: Xích Long

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét