📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Tiết Thiên Cơ - Thần Nhân Nê Hoàng Lí Ông truyền miệng - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Tiết Thiên Cơ

Thần Nhân Nê Hoàn Lí Ông truyền miệng

Vô Danh thị thuật, Mẫn Tiểu Cấn biên tập lại

Kim Dịch Đại Hoàn trực chỉ Dược Vật của Chí Đạo chắc chắn là Tam Tài. Mà diệu nghĩa sinh thành, không ngoài Nhị Ngũ. Phàm người ta hạ thủ, đều từ Thần Khí sung túc mà nhập môn. Thần Khí sung túc, Chân Tinh mới sinh. Chân Tinh phát sinh, Khí Thần mới vững chắc. Vì rằng Tinh kiệt thì Thần phi, Thần vong thì Khí tán. Mà Khí thì sinh từ Tâm, Tinh từ thân mà xuất. Hiểu được diệu nghĩa này, thì hoàn phản Thánh Công, chẳng qua là Thân Tâm hỗn hóa. Nên Chí Đạo sinh thành không ngoài chỗ này. Ông Nê Hoàn nói: - Khí thuộc trời, Tinh thuộc đất, Thần thì thuộc người. Vì người bẩm thụ Nhị Ngũ Chi Tinh mà thành, nên người cũng là trời đất, trời đất tức là người. Cho nên xong được Đạo của trời đất, pháp tượng trời đất, không ngoài chính ta. Pháp ấy thế nào? Tâm như trời trong trẻo, thân như đất an ổn. Trong trẻo được, an ổn được, là trời là đất vậy! Do đó mà đại hoàn, học tới tự nhiên mà thôi. Bí quyết để lên đến cực đỉnh, không ngoài chí thành vô tức1 vậy. Người đắc vô tức, là vì học theo Nhị Ngũ Chi Tinh. Nên ông Nê Hoàn nói: - Chỉ có học chí thành vô tức, mới đắc Kim Dịch đại hoàn. Nhưng không phải từ trong hay từ ngoài, bậc tiên triết nói là từ hư vô vậy. Vì nói Đạo vốn chí hư, Thể vốn chí vô, ắt biết Kim Dịch đại hoàn, hoàn bởi Đạo Thể vậy, học theo Đạo Thể, ấy là lời Thái Thượng nói “đắc nhất, vạn sự tất”!

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét