📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Vô Căn Thụ tự chú giải - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Vô Căn Thụ từ chú giải

Vân Thê Sơn Lưu Ngộ Nguyên chú 

Trường Ất Sơn Lý Hàm Hư giải 

Tựa

Sách “Ngộ Chân” của phái Thiên Thai phát minh ra Nội Ngoại Nhị Dược, Phản Hoàn đại sự. Đương thời, kẻ nông cạn vô tri ngờ là sách về Lô Hỏa Thái Chiến1 . Diệp Văn Thúc không hiểu về Phản Hòan, lại dùng lời lẽ thanh tịnh phù phiếm dựa dẫm để hành thế. Ngài Ông Bảo Quang thấy vậy cười nói rằng: “Đây là kẻ không hiểu gì về Kim Đan”, bèn chú giải sách này để cải chính. Tiếp đó Lục Tử Dã, Trần Thượng Dương phát huy thêm, ba bản chú giải này ra đời thì chú giải của họ Diệp bị bỏ đi. Trương Tam Phong tiên sinh ở Liêu Dương là bậc Thiên Tiên. Lúc ở núi Võ Đang, ông từng viết 24 bài “Vô Căn Thụ đạo tình”, xấp xỉ thời gian với “Ngộ Chân” của Tử Dương, đời cũng có kẻ cho là sách về Lô Hỏa Thái Chiến. Hàm Hư nói rõ rằng: “Đạo không thi hành được là do đạo không rõ ràng vậy”. Thường muốn chú chú giải rõ ràng, nhưng hận vì không có đồng tâm đạo hữu.

Người chia xẻ: Nhất Tâm

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét