📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Thoát khỏi tri kiến thức - Krishnamurti - TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ“Nếu bạn chú tâm đọc sách này trọn suốt một giờ, đó là thiền. Nếu bạn chỉ trích một vài từ và nhặt ra một vài ý để sau đó suy nghĩ, lúc đó không còn là thiền nữa. Thiền là một trạng thái của trí não nhìn thấy mọi sự vật bằng tất cả sự chú tâm”...


“Chú tâm trọn vẹn là quan sát. Quan sát mà không khởi niệm, không để tư tưởng xen vào quan sát. Tôi xin nói, chú tâm cùng đến với quan sát. Chú tâm chứ không phải tập trung tư tưởng chủ tâm là chú tâm. Chú tâm giống như hội tụ ánh sáng vào một vật (ví dụ như sự sợ hãi) và trong động thái hội tụ năng lượng đó - năng lượng là ánh sáng - vào sợ hãi, sợ hãi chấm dứt”
JIDDU KRISHNAMURTI


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét