📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Sách Địa Dư (có bản đồ) | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍSÁCH ĐỊA DƯ

Về phép Địa dư

1. Địa dư là phép dạy về Trái đất.

2. Địa dư có 2 thứ:

Một là Địa dư Bác vật, dạy về mặt đất, biển, sông và núi là thế nào.

Hai là Địa dư Bang giao, dạy giới hạn phương nọ, phương kia, các tỉnh và các thành.

3. Sách nầy chia ra làm bốn phần:

Phần thứ nhứt: Dạy chung về Trái đất.

Phần thứ hai: Dạy về Đông pháp

Phần thứ ba: Dạy về Đại pháp và các miền thuộc địa Đại pháp.

Phần thứ bốn: Dạy về các Phương, các nước khắp cả hoàn cầu.- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét