📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

[PDF] Đồ giải - Đại thủ ấn (Triết lý nhân sinh quan trong phật giáo, tâm pháp tối cao Mật Tông)


Đại thủ ấn là một trong những giáo pháp tối thượng của Kim cương thừa, được truyền dạy trong tông phái Ca Nhĩ Cư của Tây Tạng.

Cuốn sách cung cấp những tinh tuý Tạng truyền Phật giáo Yết cử, mọi người đều có thể đọc và suy ngẫm. Lưu truyền 70 năm trên thế giới, được coi là Phật pháp hệ thống, khoa học, hiện đại.

Sách chứa 300 hình đồ giải thích dễ hiểu về Mật pháp, sự sống và thân trung ấm, phương pháp tu hành – con đường đến giải thoát. - Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét