📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Thiên Cơ Trực Chỉ [PDF] - Nguyễn Kim Muôn (NXB Đức Lưu Phương 1930) | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Sau khi Bần Tăng ra Thất Bá Nhựt, ở trong thạch động mà tưởng gẩm lại cả các thứ KINH SÁCH, thì thấy có hai cuốn nói cái Lý Đạo rất rộng rải, là quyển: Huệ Cảnh Tây Phương và Tịnh Độ Vô Vi. Nhưng những lời đặc để tuy là đả diễn rồi ra Quốc Văn mà rất cao sâu, còn ẫn lắm đều huyền bí mà mắc người thường khó tri nỗi. Nếu để vậy, chẵng là mất cả giá trị của 2 quyển sách quí báu lắm ru.

Thiên Cơ Trực Chỉ

NXB Đức Lưu Phương 1930

Giai Minh

68 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét