📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Hà Đông Tỉnh Địa Dư Chí [pdf] - J. Rouan (NXB Trung Bắc Tân Văn 1925) | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Giới thiệu về: Địa dư, chủng tộc, dân số, lịch sử trước và sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam của tỉnh Hà Đông; cách tổ chức và đường lối cai trị của thực dân Pháp; Tình hình kinh tế; phong cảnh đẹp, các truyện cổ tích của Hà Đông.

Hà Đông Tỉnh Địa Dư Chí

NXB Trung Bắc Tân Văn 1925

J. Rouan

109 Trang

File PDF-SCAN






- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét