📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Kinh Dịch tóm lượt [PDF] | TẢI SÁCH PDF MIỄN PHÍ


Muốn học Dịch Lý, cần phải mượn đồ biểu để diễn tả cái ý thâm diệu của Dịch đạo. Nên trước khi chưa có Dịch Kinh, thì đã có Dịch đạo. Từ lúc khai thiên lập địa, sự biến hóa của trời đất đã hình thành vũ trụ.

Trước khi Kiền Khôn chưa định, thì trong khoảng không gian chỉ có một khối hỗn độn, mờ mịt. Trong ấy, có một Lý, Lý ấy gọi là Thái Cực.

Thái Cực vô hình, xuất hiện hai khí âm dương. Âm dương ngưng tụ, kết thành quả đất. Trời đất phân định, theo Hà Đỗ, trước hết là có thủy...

Người chia xẻ: Sadhguru Osho

Nhóm: Kinh Thư Chính Thống Đạo Gia


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét