📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Đoạn phim phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964

Đoạn phim phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964
(Ở phút thứ 06:15, phóng viên người Pháp hỏi rằng Miền Bắc Việt Nam có đang lệ thuộc vào Bắc Kinh hay không?. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Jamais" - Nghĩa là "Không bao giờ!")- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét