📢 Bài mới

6/recent/ticker-posts

Cách Trí Phổ Thông [PDF] (NXB Đuốc Tuệ 1944) - T. C. Biên


Người ta sở dĩ sai khiến được muôn vật mà trở nên một giống quý nhất ở trên mặt đất này là vì có cái trí khôn. Nhưng gương có lau mới sáng, dao có mài mới sắc ; mình cứ tin rằng trời sinh mình sẵn có tri sáng, không chịu mở rộng thêm ra, thì cái trí sáng ấy nó cũng mờ tối dần đi, cho nên cũng là loài người mà có kẻ khôn người dại kẻ hay người hư là vì đó cả. Vì thế nên xưa nay, bất cứ nước nào, những người hiền-triết đều phải chăm học về khoa cách-trí vậy.

Cách Trí Phổ Thông

NXB Đuốc Tuệ 1944

T. C. Biên

50 Trang

File PDF-SCAN


- Hỗ trợ Dân tộc King -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét